Стихи на азербайджанском

Азербайджан — родина великих певцов, художников, ремесленников и поэтов. А потому, изучая культуру и язык невозможно пройти мимо литературного творчества.

Представляем вам стихи на азербайджанском языке по трем категориям:

Детские стишки

Стихи о любви

Стихотворения об Азербайджане

Азербайджанская поэзия обогащена мотивами народного творчества, не стереотипна, богата на метафоры. Часто описываются природные красоты страны и тяжелые исторические события. Даже в шуточных детских стишках можно отметить богатый слог и эмоциональность. Описание настолько яркие, что кажется, поэт не передает свое настроение, он заряжает им. Если любит он, любит и читатель. Если автор ненавидит, эти чувства предаются и слушателю.

Ярким примером служат такие строки…

Я ходил по горам, я глядел меж лугов

В журавлиные очи родных родников…

(из стихотворения Самеда Вургуна «Азербайджан»).

***

Азербайджан, Страна Огней, Отчизна,

Ты каждой ночью мне сулишь зарю.

За то, что призван я тобой и признан,

Благодарю, как сын благодарю.

(отрывок из произведения Владимира Кафарова).

Просьба помочь с переводом стихотворений

Уважаемые посетители сайта Az-ru.ru! Вы можете видеть, что большая часть стихов не переведена. Дело в том, что здесь нужен не дословный перевод, а рифмованная версия.

Присылайте свои варианты. Мы все будем рады вашей помощи.

Azərbaycan

Müəllif: Balaş Azəroğlu

Əziz Azərbaycan, ey gözəl diyar,
Anamın mehriban qucağı sənsən.
Könül tərlan’ının uçub qonduğu,
Onun çox sevdiyi budağı sənsən.

 

Azərbaycanım

Müəllif: Solmaz Şirin

Sən mənə anasan, anamdan əziz,
Sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz,
Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım,
Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım!

 

Azərbaycan

Müəllif: Səməd Vurğun

El bilir ki, sən mənimsən, 
Yurdum, yuvam, məskənimsən, 
Anam doğma vətənimsən! 
Ayrılarmı könül candan? 

Azərbaycan, Azərbaycan! 
 

Azərbaycan

Müəllif: Nəriman Həsənzadə


Od ürəkli , od nəfəsli diyarımsan
Ocağına canım qurban , Azərbaycan !
Əzilsən də , əyilməyən vüqarımsan
Bu çağına canım qurban , Azərbaycan !

 

Azərbaycan

Müəllif: Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar

Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan
Xoş günlərin getməz müdam xəyalımdan Azərbaycan
Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram
Yaralanmış qəlbim kimi, qəlbi viran Azərbaycan

 

Vətən

Müəllif: Abbas Səhhət

Könlümün sevgili məhbubu mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.

 

Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.

 

Vətənim verdi mənə nanü-nəmək
Vətəni məncə unutmaq nə demək?!

 

Страницы