Упр.17 Прочти и переведи

Прочти в слух и переведи:

1. Bu, ya mənim, ya da sənin qəzetindir.

2. Sənin atan balaca, yoxsa hündürdür? - Mənim atam nə balaca, nə də hündürdür.

3. Onun çantası ya qara, ya yaşıl, ya da qəhvəyidi.

4. Bu qartal, yoxsa toyuqdur? - Bu, nə qartal nə də toyuqdur, bu, bülbüldür.

5. Bu sənin arvadın, yoxsa bacındır? Bu, mənim xalamdır.

А теперь проверь свою работу...

или вернись назад