Упр. 23 Прочти и переведи

Прочтите и переведите с азербайджанского языка на русский:

Kamal haradadır? - O, dərsdədir.

Məktəb oradadır? - Xeyr orada deyil, buradadır.

Qardaşımın evi uzaqdadır.

Sən haradasan? - Mən evdəyəm.

Mən bu gün teatrdayam, bəs sən haradasan? - Mən isə bu gün mehmanxanadayam.

Переведите с русского на азербайджанский следующие предложения:

Я днем в школе

Севда утром на работе.

Эльнур во дворе.

Студенты на лекции.

Библиотека далеко? - Она около нашего дома.