Упр. 21 Прочти и переведи

1. С азербайджанского языка на русский:

gəminin adı, pişiyin rəngi, mühəndisin zavodu, həkimin otağı, tələbənin çantası, maşının sürücüsü, qrupun bələdçisi, kitabın adı, Elçinin qutusu.

2. С русского на азербайджанский:

коробка Эльчина, завод инженера, название судна, цвет кошки, кабинет врача, водитель автомобиля, сумка студента, групповой гид, название книги.