Текст для чтения

1. Прочитайте небольшие предложения и переведите.

Mənim itim.  Mənim adım Əlidir.  Beş bıçaq.  Gəlin taniş olaq.  Sənin kitabın.  Bağışlayın, mən getməlieyəm.  Bu evdir.  Bu Lalədir?  Çox gözəl.  Bu, onun bacısıdır.  Mən müəlliməm.  Mən tələbəyəm.  Bu nәdir?  Bu çantaımlardır.  Mən səni sevirem.  İşlər necədir?  Siz nəçisiz?  Mən həkiməm.  Mənim adım İradədir.  Sənin adın nədir?  Sən`də çəngəl var?  Görüşərik.

 

2. Перепишите предложения на азербайджанском на листок, тренируясь в письме. Так же визуализация помогает в запоминании слов.

3. Составьте из предложений следующий диалог:

1 - Давайте знакомиться. Меня зовут Али. Как вас зовут?

2 - Очень приятно. Меня зовут Ирада.

1 - Кто вы по профессии?

2 - Я врач. К сожалению я спешу.

1 - Увидимся.