Спряжение глагола "приходить"

Спряжение глагола gəlmək (приходить) в настоящем времени

Я прихожу Mən gəlirəm
Ты приходишь Sən gəlirsən
Он (она) приходит O gəlir
Мы приходим Biz gəlirik
Вы приходите Siz gəlirsiniz
Они приходят Onlar gəlirlər

Примеры использования:

  • Утром дети идут в школу, а днем приходят домой - Səhər uşaqlar məktəbə gedirlər və gündüz evə gəlirlər.
  • Они работают 8 часов на заводе, а затем приходят домой - Onlar zavodda 8 saat işləyirlər və sonra evə gəlirlər.
  • Sən haçan işə gəlirsən? Mən işə saat 9 gəlirəm - Когда ты приходишь на работу. Я прихожу на работу в 9 часов.

Таксономия: