Спряжение глагола "жить"

Спряжение глагола yaşamaq (жить) в настоящем времени

 

Я живу Mən yaşayıram
Ты живешь Sən yaşayıran
Он (она) живет O yaşayır
Мы живем Biz yaşayırak
Вы живете Siz yaşayırsınız
Они живут Onlar yaşayırlar

Примеры использования:

  • Mən Azərbaycanda yaşayıram.
  • Sən kəndə yaşayıran.
  • Zaur böyük evdə yaşayır .

Таксономия: