Спряжение глагола Выходить

Спряжение глагола çıxmaq (выходить / вылезать) в настоящем времени

Mən çıxıram - Я выхожу

Biz çıxırık - Мы выходим

Sən çıxırsan - Ты выходишь

Siz çıxırsınız - Вы выходите

O çıxır - Он (она) выходит

Onlar çıxırlar - Они выходят

Пример:

Yayda onlar yuxarı dağlara çıxırlar qışda isə onun yerinə məşələrdə gəzirlər.

Остальные глаголы с которыми мы недавно познакомились спрягаются по аналогичному принципу. Вспомните 4 правила спряжения глаголов в этом уроке. Сохраните его в избранное, чтобы было легче найти в будущем.

Прочтите и переведите предлжения:

1. Cündüz baba aşağı otaqda qalır, nənə isə yuxarı otaqda istirahət edir.

2. Mən qatarda yuxarı yeri sifariş etmişəm. Ancaq mənin yerimə Moskvaya Aslsn getmişdir. O isə aşağı yeri istəyir. İndi mən yerləri dəyişmişəm və o, aşağıdadır.

3. Moskvayadək o, aşağı yerdə qalıb. Moskvadan Bakıya isə qoca kişi onunla yerlərini dəyişib və Aslan yuxarıda olub, kişi isə aşağıda.

4. Mən babamın yerinə danışmışam.

5. Hava yaxşı idi və biz meşəyədək piyada getmişik.

6. Yayda onlar yuxarı dağlara çıxırlar, qışda isə onun yerinə meşələrdə gəzirlər.

7. Yay fəslində o, tez-tez dənizə gedir və axşam saat 8-cən qalır.

8. Mən deyirəm ki, avtobusun yerinə Metro ilə getmək rahatdır.

 

 

Таксономия: