Проверь себя-2

1. Sizin eviniz ağ, yoxsa sarıdır? - Bizim evimiz nə ağ, nə də sarıdır, o, bozdur.

Твой дом белый или желтый? - Наш дом ни белый, ни желтый, он серый.

2. Onun oğlu, yoxsa qızı var? - Onun oğlu da, qızı da var.

У него сын или дочь? - У него и сын и дочь.

3. Səndə ya it, ya dələ, ya da bülbül var?

 У вас есть собака, белка или соловей?

4. О, həkim, yoxsa müəllimdir? - O, nə həkim, nə də müəllimdir, o, rəqqasədir.

Он врач или учитель? - Он не врач и не учитель, он танцор.

5. Bu kimim f/aparatıdır? Sənin, yoxsa onun? - Bu, mənim f/aparatım deyil, bu, atamındır.

Чей этот фотоаппарат? Ваш или нет? - Это не мой фотоаппарат, он моего папы.

Внимание! У вас одно новое сообщение. Прочтите его.

(Это следующее задание)

или вернись назад