Вопросительные слова

Прежде чем двигаться дальше, стоит повторить все вопросительные слова и предложения, которые мы уже изучили.

Məsələlər - Вопросы

nə - что Bu nədir? - Что это?
kim - кто

Bu kimdir? - Кто это?

kimin - чей, чье Bu kimidir? - Это чье?
nəçi - кто по профессии Nəçidir? - Чем (он) занимается?
hansı - какой, который  Bu hansı...? - Это какой...?
necə - как, какой Bu necə...? - Это какой...?
nəçə - сколько Sənin neçə yaşın var? - Сколько вам лет?
harada - где Haradadır? - Где находится?
hanı - где Hanıdır evin? - Где твой дом?
nə cür - какого рода Nə cür insanlar varmış? - Какие бывают люди?
nə vaxt - когда Bayram nə vaxt olacaq? - Когда будет праздник?
haçan - когда Haçan ne demek? - Что это значит?

Прочтите краткие диалоги и убедитесь, что вы понимаете смысл

- Bu nədir?

- Bu, kitabdır.

- Bu kitabdır?

- Bəli, bu, kitabdır.

***

- Bu kimdir?

- Bu, Cəlildir.

- O nəcidir?

- O, həkimdir.

- Bəs, Kamal həkimdir?

- Xeyr, Kamal həkim deyil, o, mühəndisdir.

***

- Bu nədir?

- Bu evdir.

- Bu kimin evidir?

- Bu, onun evidir.

- Bəs, bu kimin maşınıdır?

- Bu, onun maşını deyil, bu, mənim maşınımdır.

***

- Salam! Gəlin tanış olaq. Mənim adım Nadirdir. Sizin adınız nədir?

- Salam! Mənim adım Elçindir. Sizinlə tanış olmağa şadam.

- Mən də çox şadam. Zehmət olmasa, deyin. Siz nəçisiz?

- Mən bələdçiyəm. Bəs, siz?

- Mən mühəndisəm. Bu isə Anardır. Taniş olun. O da bələdçidir.

- Sizinlə də tanış olmağa çox şadam.

***

- Salam, Lalə!

- Salam, Rəna, necəsən?

- Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necesən?

- Mən yaxşıyam. Sağ ol. Görüşərik!

- Hələlik!

***

- Emin, sənin bacın nəçidir?

- Mənim bacım həkimdir.

- Sənin qardaşın nəçidir?

- O, mühəndisdir.

- Sona, sənin ərin nəçidir?

- Mənim ərim bələdçidir.

***

- Bunlar nədir?

- Bunlar saatlardır.

- Onlar kimindir?

- Mənimdir.

***

- Məndə çəngəl və qaşıq var.

- Bəs, sizdə fincan var?

- Xeyr, məndə fincan yoxdur.

- Bəs, sizdə çaynik var?

- Bəli, məndə çaynik var.

***

- Sizin sevimli rənginiz hansıdır?

- Mənim sevimli rəngim mavidir.

Несмотря на то что диалоги довольно простые, вы наверное все же утомились их читать. Естественно вам было все понятно при чтении. И, раз вы такие молодцы, предлагаю поиграть!

Таксономия: